Het bestuur wenst u allen een zonnig en vaarveilig zomerseizoen 2021

U bevind zich op onze oude website De nieuwe website is www.proficiatownerclub.nl

De Proficiat Owner Club stelt zich voor:

Hiermede willen wij u graag informeren over de Proficiat Owner Club kortweg de P.O.C genaamd, is opgericht in 1998 en bestaat inmiddels uit ca. 60 leden woonachtig in Nederland, Duitsland en Frankrijk, allen eigenaar van een Proficiat kruiser. Het doel van de club is om gezamenlijk leuke en ook leerzame samenkomsten te organiseren en onderling allerlei wetenswaardigheden uit te wisselen waarbij gezelligheid voorop staat.

In 2018 bestond de P.O.C. 20 jaar hetgeen we op gepaste wijze recreatiecentrum de Kluft te Ossenzijl hebben gevierd.

Eenmaal per jaar wordt er een zogenaamde “Droge Meeting”, zonder boten, georganiseerd en eenmaal per jaar een “Natte Meeting”, met boten. 
De “Droge Meeting” vind plaats op verschillende lokaties in Nederland, meestal een bezoek aan een watersport gerelateerd bedrijf met een gezellig samenzijn en etentje na.
De “Natte Meeting” wordt ook verdeeld door Nederland gehouden zodat een ieder in de gelegenheid is daar aan deel te nemen, als je niet de gelegenheid hebt met de boot te komen is er betaalbaar slaapgelegenheid geregeld. Deze bestaat uit een sportief gebeuren met een gezellig samenzijn na. Het hele weekend is een groot feest en gezelligheid, regen of geen regen, maar we hebben tot nu toe nog steeds het weer mee gehad op de “Natte Meetingen”, zoals het de P.O.C. betaamd.

Tevens verschijnt 3 keer per jaar het clubblad waar verslagen, uitnodigingen en wetenswaardigheden in staan die niet alleen door het bestuur maar ook door de leden zelf worden aangedragen. Ons blad zou ons blad niet zijn zonder onze adverteerders die wij hartelijk danken voor hun sponsoring.

Kortom een heel actieve en gezellige club motorbootvaarders die nieuwe leden graag verwelkomen.

Het lidmaatschap is slechts € 25,= per jaar en er is geen inschrijfgeld. 

Wij hopen u, na deze uiteenzetting, als nieuw lid te mogen verwelkomen hetgeen u kunt doen door het inschrijfformulier ingevuld te verzenden.

uw voorzitter:

Zephrie van Ruiten
Meerkreuk 50
2377 VM Oude Wetering 
Tel.: 06 51118299